Wilt u aandelen overdragen aan één of meer zittende aandeelhouders? Dan doet u dit natuurlijk graag in één keer goed. Wij zorgen ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat alle benodigde informatie is vastgelegd, en dat de overdracht van aandelen geregeld is volgens de letters van de wet.

Wat hebben wij van u nodig?

U ontvangt per e-mail van ons een digitale vragenlijst. Zodra u deze ingevuld terug heeft gestuurd, kunnen wij aan de slag. Bovendien verzoeken wij u een aantal zaken aan te leveren. Daarvoor hebben wij verder nog nodig:

 • null
  Een kopie van het legitimatiebewijs van elke aandeelhouder/ bestuurder;
 • null
  Het originele aandeelhoudersregister;
 • null
  Een kopie van de statuten: de oprichtingsakte en de meest recente akte van statutenwijziging. Houd er rekening mee dat de Kamer van Koophandel hiervoor kosten in rekening kan brengen (dit geldt alleen als er een kopie via de KvK moet worden opgevraagd);
 • null
  Een kopie van de akte waarbij de over te dragen aandelen zijn verkregen;
 • null
  Een recente balans van de BV;
 • null
  Een schriftelijke verklaring van uw accountant waaruit blijkt hoe de koopsom is opgebouwd en dat de koopsom een reële waarde vertegenwoordigt;
 • null
  Indien van toepassing een verklaring inzake de statutaire blokkeringsregeling;
 • null
  Een UBO-verklaring;
 • null
  Een Verklaring Herkomst Gelden.

Wie dienen er aanwezig te zijn bij het ondertekenen van de akte?

Bij het ondertekenen van de akte dienen de volgende personen aanwezig te zijn:

 • null
  Verkoper(s);
 • null
  Koper(s);
 • null
  Bestuurder(s) die de bv vertegenwoordigt(/ vertegenwoordigen);

Ook kan gebruik worden gemaakt van een volmacht. Mocht dit nodig zijn, dan stellen wij deze voor u op. Voor het ondertekenen van de akten, werken wij het aandeelhouders­register bij.

Wat is verder voor u van belang?

Er dient geen sprake te zijn van een overdracht van aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon.

Contactgegevens

 • null

  Tel. 0251 203203

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11
  1961 GA Heemskerk