Leg iedere wijziging in de statuten correct en efficiënt vast aan de hand van eenvoudige stappen van BV Goedkoop en Snel. Wij voorzien u van de juiste informatie en vakkundig advies wanneer een nieuwe eigenaar aantreedt, de doelstelling verandert of wanneer sprake is van kapitaalvermindering. Wij beantwoorden bovendien al uw vragen omtrent formele vastlegging van wijzigingen.

Gedeeltelijk of geheel wijzigen van de statuten

Is er sprake van een verandering in de doelstelling of de naam van uw BV, dan laat u een gedeeltelijke wijziging doorvoeren in de statuten. Ook het geheel wijzigen behoort tot de mogelijkheden, waarbij onze modelakte wordt gebruikt. De oude statuten hoeven dan niet beoordeeld te worden. Houd er rekening mee dat het gedeeltelijk wijzigen duurder is dan het geheel wijzigen. Indien nodig beoordelen wij de huidige statuten.

Wat hebben wij van u nodig?

U ontvangt van ons een digitale vragenlijst, met erbij het verzoek deze ingevuld retour te sturen. Verder hebben wij van u nodig:

 • null
  Een UBO-verklaring;
 • null
  Het originele aandeelhoudersregister;
 • null
  Een kopie van de statuten: de oprichtingsakte of de meest recente akte van statutenwijziging. Houd er rekening mee dat de Kamer van Koophandel hiervoor kosten in rekening kan brengen (indien er een kopie via de KvK moet worden opgevraagd);
 • null
  Per aandeelhouder/ bestuurder een kopie van het legitimatiebewijs;
 • null
  Het aandeelhoudersbesluit c.q. de notulen waarbij tot de wijziging is besloten;
 • null
  Informatie omtrent eventuele kapitaalvermindering.
 • Zodra wij alles in goede orde van u ontvangen, stellen wij zo spoedig mogelijk de concept­akten voor u op. De concepten worden ter beoordeling naar u toegestuurd en na akkoord kan er een afspraak worden ingepland. Wij werken voor het passeren het aandeelhouders­register bij. Heeft u het aandeelhouders­besluit nog niet opgesteld? Laat ons dit u uit handen nemen. Indien nodig beoordelen wij de huidige statuten.

  Contactgegevens

  • null

   Tel. 0251 203203

  • null
  • null

   Notariskantoor Lautenbach
   Kerklaan 11
   1961 GA Heemskerk